Privatlivspolitik


Hos Eike Events ApS værner vi om dit privatliv og behandler alle personoplysninger med den højeste grad af fortrolighed.  

Oplysninger om gæster deles under ingen omstændigheder med uvedkommende, ligesom der ikke er adgang for offentligheden ifm. afholdelse af events.    

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, anvender og beskytter dine oplysninger i forbindelse med forespørgsler, bookinger og deltagelse i vores events. Vi sikrer, at al behandling af personoplysninger lever op til kravene i EU's persondataforordning (GDPR). 

 

Nærværende privatlivspolitik er gældende fra Maj 2024. 

 

Hvem er vi?

Eike Events ApS, CVR: 44944294, Trige Skovvej 1, 8520 Lystrup.  
 

Hvorfor har vi brug for dine oplysninger, og med hvilken hjemmel behandles de?

Vi behandler dine personoplysninger ifm. planlægning og afholdelse af events.  

 • Besvare dine forespørgsler og håndtere dine bookinger (GDPR, art. 6 (1) b) 
 • Organisere din deltagelse i vores events (GDPR, art. 6 (1) b) 
 • Sørge for, at vi tager hensyn til dine allergier og andre behov (GDPR art. 6 (1) d) 
 • Holde dig opdateret om eventet (GDPR, art. 6 (1) b) 
 • Kontakte dig ifm. markedsføring af vores ydelser (GDPR, art. 6 (1) a) 
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde særlovgivning, f.eks. regnskabsloven og/eller hvidvaskloven (GDPR, art. 6 (1) c) 

 

Hvem behandler vi personoplysninger om?

Vi behandler personoplysninger om følgende personer 

 • Personer der selv kontakter os med forespørgsler om events  
 • Personer der deltager som gæst i events. I disse tilfælde er personoplysningerne indsamlet hos den gæst der booker et selskab hos os.  

 

Hvilke oplysninger samler vi ind?

Vi behandler følgende typer af personoplysninger 

 • Dit navn 
 • Din adresse 
 • Din emailadresse 
 • Dit telefonnummer 
 • Oplysninger om eventuelle allergier 
 • Din fødselsdato 

 

Hvem deler vi dine oplysninger med? 

Vi deler kun dine oplysninger hvis det er strengt nødvendigt for at kunne leve op til de aftaler vi har indgået med dig, for at afholde arrangementer eller for at kunne leve op til lovgivningen.  

Oplysninger deles med følgende  

 • Eksterne samarbejdspartnere (fx andre banker, kreditbureauer, korrespondentbanker, forsikringsselskaber, finansieringsselskaber) 
 • Leverandører af bl.a. it-udvikling, hosting, support og vedligehold 
 • Offentlige myndigheder, såfremt det er nødvendigt for overholdelse af særlovgivning. 

Dine oplysninger behandles som udgangspunkt via leverandører indenfor EU, men disse kan i visse konkrete tilfælde gøre brug af underdatabehandlere i Tredjelande. Sådanne overførsler gennemføres kun i følgende tilfælde: 

 • EU-Kommissionen har afgjort, at det pågældende land har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. 
 • EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser er indgået og evt. supplerende sikkerhedsforanstaltninger er implementeret. 

 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger så længe, vi har brug for dem til at organisere eventet og i op til 1 år efter endt arrangement. Behandles personoplysningerne for at overholde en retslig forpligtelse der påhviler os som selskab, opbevares de så længe særlovgivningen kræver dette.


Dine rettigheder

Du har ret til at:

 • Se hvilke oplysninger, vi har om dig 
 • Få rettet eventuelle forkerte oplysninger 
 • Anmode om at få slettet dine oplysninger 
 • Begrænse hvordan vi bruger dine oplysninger 
 • Protestere mod, hvordan vi bruger dine oplysninger 

Kontakt os, hvis du ønsker at udnytte disse rettigheder. Vi kan kontaktes på email: info@egaa-moelle.dk


Deler vi dine oplysninger med andre?

Vi deler kun dine oplysninger, når det er nødvendigt for at afholde eventet, eller hvis vi er forpligtet til det ved lov.


Ønsker du at klage?

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi håndterer dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet.